Pripravované dražby - nehnuteľné veci
Rodinný dom s.č. 58 v obci Haláčovce,
okres Bánovce nad Bebravou

Sp. zn.: EX 1142/2008

Kraj: Trenčiansky

Cena: 11 000,00 €   (331 386,00 Sk)

Späť

22.jpg

21.jpg

Rodinný dom spolu s pozemkom vo výmere 372 m2 je vedený na LV č. 296, kú Haláčovce.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Pôvodnú časť domu predstavuje vstupná časť obývačky, kuchyňa s jedálňou a kúpeľňa s WC. Prednú prístavbu predstavuje obývačka a zadnú prístavbu predstavuje nedokončená izba a zadný sklad.

Základy s nadmurovkou sú betónové kamenné so zvislou dodatočne (2007) zvislo položenou izoláciou z noppovej fólie, aj napriek tejto skutočnosti nadmurovka osobitne v zadnej časti domu (v izbe) vykazuje známky nadmernej vlhkosti s výskytom plesní (viď. fotodokumentácia).

Obvodové steny pôvodnej časti domu sú z nepálenej tehly hrúbky 50 cm a prevažujúce murivo prístavieb je prevažne z plnej pálenej tehly, zadná stena je z pórobetónových kvádrov. Priečky sú tehlové, pričom kúpeľňa s WC bola zrealizovaná v roku 2007.

Vnútorné omietky sú prevažne nové vápenné štukové, vonkajšie sú z vápenného metličkového špricu, zadná fasáda nie je omietnutá. V roku 2007 boli zrealizované keramické obklady v kúpeľni s WC ako aj v kuchyni.

Strop je drevený trámový s tepelnou izoláciou z polystyrénu hrúbky 10 cm s novým podhľadom zo sadrokartónu v celom dome (vrátane zadného skladu).

Podlahy obytných miestností sú nové plávajúce laminátové, podlaha vstupnej časti obývačky a v kúpeľni s WC sú z keramickej dlažby, podlaha v sklade je betónová. Podlahy v obytnej časti domu majú aj izoláciu proti zemnej vlhkosti.

Vnútorné dvere sú hladké, vstupné sú bezpečnostné, okná sú nové (2007) plastové s izolačným dvojsklom s hliníkovými žalúziami.

Z technického vybavenia sa v prízemí nachádzajú nové plastové (2007) rozvody studenej a teplej vody, pričom zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač teplej vody v kúpeľni, rozvody kanalizácie z kúpeľne, kuchyni a WC, pričom z toalety sú ukončené v čističke odpadových vôd a zo sprchy kúpeľne a drezu kuchyni do vonkajšieho trativodu (v zmysle metodiky ÚSI ich nezapočítavam). V dome sa nachádza nový (2007) medený rozvod svetelnej a motorickej elektroinštalácie.

V novej kúpeľni sa nachádza sprchový box, toaleta a zásobníkový ohrievač teplej vody.

V kuchyni sa nachádza nová kuchynská linka s nerezovým drezom, s novým elektrickým šporákom a s odsávačom pár. Vodovodné armatúry sú pákové.

V dome sa nenachádzalo ústredné vykurovanie, v obývačke sa nachádzal krb s teplovzdušnou vložkou a s rozvodom teplého vzduchu.

Strecha je sedlová okrem spodných hrád je nová, konštrukcia krovu je hambálková, krytina strechy je plechová ranilla, oplechovanie strechy je pozinkovaným plechom úplne.