Pripravované dražby - nehnuteľné veci
Rodinný dom s.č. 136 s pozemkami v obci Hôrka nad Váhom,
okres Nové Mesto nad Váhom

Sp. zn.: EX 2223/2007

Kraj: Trenčiansky

Cena: 22 569,69 €   (679 934,48 Sk)

Späť

23.jpg

25.jpg

Rodinný dom (spoluvlastnícky podiel 1/4) spolu s pozemkami (spoluvlastnícky podiel 33/36) spolu vo výmere 1441 m2 je vedený na LV č. 170 a 171, kú Hôrka nad Váhom.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

1. NP (prízemie) predstavuje zádverie, chodbu, obe schodiská, kúpeľňu s WC, kuchyňu, špajzu a tri izby.

Základy nepodpivničenej časti sú betónové, vzhľadom na vek predpokladám bez funkčnej izolácie, nadmurovka je betónová do 100 cm a má cementovú omietku.

Obvodové steny domu sú z pálenej tehly skladobnej hrúbky 40 cm, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie omietky sú brizolitové. Keramické pôvodné obklady sa nachádzali v kúpeľni (vrátane vane) a v kuchyni.

Strop je drevený trámový s podhľadom z omietnutého palachu. Schody do povaly sú žel. bet. s povrchom z cementového poteru.

Podlahy obytných miestností sú prevažne z pôvodných parkiet. Podlahy ostatných miestností sú z pôvodnej keramickej dlažby.

Vnútorné dvere sú hladké, vonkajšie vstupné sú presklené s hliníkovými profilmi, okná sú drevené dvojité s doskovým ostením a majú plastové rolety.

Z technického vybavenia sa v prízemí nachádzajú rozvody studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia, rozvody kanalizácie z kúpeľne s WC, kuchyni, rozvod plynu ako aj rozvody svetelnej a motorickej a motorickej elektroinštalácie. Ústredné vykurovanie je rebrovými oceľovými radiátormi.

V kúpeľni s WC sa nachádza oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo ako aj toaleta. V kúpeľni sa nachádza plynový kotol Junkers.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka s nerezovým drezom, s novým kombinovaným šporákom a s odsávačom pár. Vodovodné armatúry sú pákové.

Strecha domu je stanová valbová konštrukcie väznicovej s cementovou škridlou a s oplechovaním z pozinkovaného plechu, strecha sa v zmysle metodiky ÚSI započítava do prízemia.