Pripravované dražby - nehnuteľné veci
Záhradná chatka v záhradkárskej osade Chrásť, Trenčín

Sp. zn.: EX 60/2004

Kraj: Trenčiansky

Cena: 2 837,00 €   (85 467,46 Sk)

Späť

40.jpg

41.jpg

Záhradkárska chatka so súpisným číslom 4888 umiestnená na pozemku s parcelným číslom 3678/659, zapísanom na LV č. 6872 k.ú. Trenčín, predstavuje klasickú prízemnú záhradkársku chatku so sedlovou asymetrickou strechou so suterénom predstavujúcim pivnicu. V chatke sa nenachádzajú žiadne inžinierske rozvody. Chatka bola skolaudovaná v roku 1981, bola pomerne zle udržiavaná a je v slabšom technickom stave. Suterén predstavuje sklad – pivnicu. Podpivničenie je hĺbky do 200 cm, základy sú betónové s izoláciou. Obvodové steny sú tehlové 30 cm so zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Omietky vnútorné sú hladké. Strop je železobetónový monolitický. Podlaha je hrubá betónová. Prízemie (1.NP) predstavuje jedna miestnosť. Obvodové steny sú drevenej sendvičovej konštrukcie hrúbky 10 cm. Podlaha je betónová, strop je tvorený podhľadom krovu a je z drevotriesky. Okná sú zdvojené drevené 3 ks. Vstupné dvere sú latkové. Strecha je šikmá asymetrická, krov je hambálkový (klieštiny a krokvy), krytina strechy je z pozinkovaného plechu. Strecha má oplechovanie taktiež z pozinkovaného plechu