Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Rodinný dom s pozemkami v obci Tesáre, okres Topolčany, spoluvlastnícky podiel: 1/8

Sp. zn.: EX 599/2008

Kraj: Nitriansky

Cena: 7 162,00 €   (215 762,41 Sk)

Dátum: 03.11.2010

Späť

49.jpg

50.jpg

51.jpg

52.jpg

Ohodnocovaný rodinný dom s.č. 237 je sólo dom tvaru zastavanej plochy tvaru nepravidelného obdĺžnika, má úplny suterén, prízemie (1.NP) a poschodie (2.NP. Dom má dve samostatné bytové jednotky.

Rodinný dom s.č. 237 bol postavený v roku 1980, bol stredne dobre udržiavaný a je dobrom technickom stave, celkovú životnosť rodinného domu určujem na 100 rokov.

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE

Suterén - 1.PP (1. podzemné podlažie) je pod prízemím úplne podpivničený a dispozične sa člení na schodisko, podschodiskový sklad, chodbu, WC, kúpeľňu, sklad - pivnicu, garáž, kotolňu a pivnica zeleniny.

Osadenie v teréne je do 120 cm so zvislou izoláciou. Základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny suterénu sú čiastočne z betónu a čiastočne tehlové celkovej hrúbky s omietkami 35 cm, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné. Vonkajšie obklady suterénu nad terénom sú z keramického kabrinca, ako aj z brizolitu. V kúpeľni a vo WC sa nachádzajú keramické obklady.

Podlahy v suteréne sú z cementového poteru, strop je železobetónový monolitický, schody sú železobetónové s PVC. Okná sú drevené jednoduché (s 1 sklom), dvere sú drevené hladké, vráta garáže sú laťkové.

V suteréne sa nachádza svetelná a motorická elektroinštalácia, v kotolni sa nachádza plynový kotol Ocelot a samostatný plynový ohrievač teplej vody Quadrika. V suteréne sa nachádzajú rozvody studenej a teplej vody ako aj kanalizácie.

Vo WC sa nachádza keramická toaleta, v kúpeľni sa nachádza oceľová smaltovaná vaňa.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

1. NP (prízemie) predstavuje schodisko, podschodiskový sklad pre vodáreň, chodbu, WC, špajzu, kuchyňu, detskú izbu, spálňu, obývačku a balkón.

Obvodové steny domu sú tehlové hrúbky 30 cm, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové, vonkajšie sú brizolitové.

Vo WC a v kuchyni sa nachádzajú keramické obklady. Strop je železobetónový (deka). Schodisko do 2.NP je žel. bet. s PVC.

Podlahy izieb sa členia na novú plávajúcu laminátovú v obývačke a PVC v spálni a v detskej izby. Podlahy ostatných miestností sa členia na PVC v kuchyni a v špajzy ako aj keramická dlažba v chodbe a vo WC.

Dvere sú hladké, okná sú drevené dvojité s doskovým ostením.

Z technického vybavenia sa v prízemí nachádzajú rozvody studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia, rozvody kanalizácie, rozvod ústredného kúrenia prostredníctvom oceľových radiátorov. Elektroinštalácia je svetelná.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka s nerezovým drezom, plynový šporák a odsávač pár. Vo WC sa nachádza toaleta s umývadielkom. balkón má podlahu len z cementového poteru.

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE

2. nadzemné podlažie sa dispozične člení na schodisko, chodbu, kúpeľňu s WC, kuchyňu, obývačku s balkónom, detskú izbu a spálňu.

Obvodové steny domu sú tehlové hrúbky 35 cm, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové, vonkajšie sú brizolitové.

V kúpeľni a vo WC a v kuchyni sa nachádzajú keramické obklady. Strop je železobetónový (deka).

Podlahy izieb sú nové plávajúce. Podlahy ostatných miestností sa členia na laminátovú plávajúcu a keramické dlažby v kúpeľni s WC, v chodbe a na balkóne.

Dvere sú dýhované, okná sú drevené dvojité s doskovým ostením.

Z technického vybavenia sa na 2. nadz. podlaží nachádzajú rozvody studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia, rozvody kanalizácie, rozvod ústredného kúrenia prostredníctvom oceľových radiátorov. Elektroinštalácia je svetelná.

V kuchyni sa nachádza novšia kuchynská linka s nerezovým drezom, nový kombinovaný šporák a odsávač pár. V zrekonštruovanej kúpeľni s WC sa nachádza sprchový box, umývadlo a toaleta.

Strecha je plochá jednoplášťová s krytinou zo živičných pásov IPA s oplechovaním z pozinkovaného plechu s izoláciou zo škváry, ktorá tvorí aj spádovú vrstvu.