Pripravované dražby - nehnuteľné veci
Rodinný dom s pozemkami v obci Krivosúd-Bodovka, okres Trenčín

Sp. zn.: EX 901/2009

Kraj: Trenčiansky

Cena: 13 700,00 €   (412 726,20 Sk)

Späť

54.jpg

Ohodnocovaný rodinný dom s.č. 43 predstavuje pôvodnú zadnú časť domu postavenú v roku 1905 a prednú prístavbu postavenú v roku 1965, pričom táto je nedokončená.

Ohodnocovaný dom má veľkú zastavanú plochu, bol zle udržiavaný , je v zlom technickom stave, bez sanitárneho vybavenia a je nutná jeho zásadná rekonštrukcia. Celkovú životnosť domu určujem predĺženou životnosťou formou kubickej metódy, ktorá zohľadňuje technický stav prvkov dlhodobej životnosti.

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE

Prízemie (1. nadzemné podlažie) sa dispozične člení na prednú prístavbu a zadnú pôvodnú časť.

Zadná pôvodná časť sa člení na chodbu, izbu, kuchyňu, dielňu, sklad a bývalú maštaľ.

Prístavbu predstavuje chodba so schodiskom, predná veľká miestnosť a tri menšie zadné miestnosti.

Základy pôvodnej prevažujúcej časti sú kamenné a prístavby sú betónové bez funkčnej izolácie. Technický stav základov pri výpočte opotrebenia určujem na 70 % z dôvodu chýbajúcej funkčnej izolácie.

Murivo pôvodnej časti domu je z časti z pálenej tehly a z časti nepálenej tehly hrúbky do 40 cm, murivo prístavby je prevažne z pálenej tehly hrúbky 30 cm. Ako prevažujúce obvodové murivo celého domu určujem murivo z pálenej tehly hrúbky 30 cm. Priečky v dome sú tehlové prevažne z pálenej tehly. Technický stav muriva určujem na 60 % z dôvodu soklovej vlhkosti ako aj trhín.

Vnútorné omietky pôvodnej časti sú vápenné hladké v zlom stave, v prístavbe čiastočne chýbali, dokončenosť omietok určujem na 60 %. Vonkajšie omietky pôvodnej časti sú vápenný špric v zlom stave a v prístavbe chýbali, dokončenosť vonkajších omietok určujem na 60 %.

Vnútorné dvere v pôvodnej časti domu sú prevažne hladké v slabšom stave, v prístavbe chýbali, dokončenosť určujem na 50 %.

Okná v pôvodnej časti domu ako aj prístavbe sú dvojité s doskovým ostením v zlom stave.

Podlaha izby pôv. časti je drevená dlážková a podlahy ostatných miestností pôv. časti sú betónové a v prístavbe sú z časti len hlinené, dokončenosť určujem na 60 %.

Stropy pôv. časti sú drevené trámové s podhľadom z omietnutého palachu, v prístavbe v prednej miestnosti strop chýbal (ostatok bol drevený trámový), dokončenosť určujem na 75 %. V zadných miestnostiach pôv. časti je strop vo veľmi zlom technickom stave - určujem pre všetky stropy TS 50 %.

Schody na povalu v prístavbe sú železobetónové.

Vykurovanie je prostredníctvom 1 ks kachieľ na tuhé palivo. Elektroinštalácia pôv. časti je svetelná a motorická, v prístavbe sa prevažne nenachádzala, dokončenosť určujem na 50 %.

V dome sa nachádzali rozvody vody, pričo len v prednej miestnosti prístavby sa nachádzal bojler s výtokom teplej vody. V dome sa nenachádzali rozvody kanalizácie.

V kuchyni sa nachádzala len jednoduchá kuchyňská linka s dvojplatničkou a šporák na tuhé palivo.

Strecha domu pôv. časti je sedlová konštrukcie hambálkovej s krytinou s pozinkovaného plechu bez oplechovania. Strecha prístavby je valbová s predným veľkým vikierom povaly, konštrukcia je väznicová s krytinou z cementovej škridly bez oplechovania. Prevažujúca je strecha pôvodnej časti domu, pričom oba krovy sú v slabšom technickom stave a ich technický stav pri výpočte opotrebenia určujem na 50 %.