Úspešné dražby - hnuteľné veci
Motorové vozidlo – značka: Tatra 148 ČKD AD 20 – žeriav

Sp. zn.: EX 1050/2010

Cena: 6 126,00 €   (184 551,88 Sk)

Dátum: 01.12.2010

Späť

57.jpg

58.jpg

59.jpg

Predmetom dražby je motorové vozidlo – značka: Tatra 148 ČKD AD 20, Farba: modrá tmavá, EČ: TN 061BD, VIN (E): 9157387, výrobné číslo motora: 2928135128, rok výroby 1981, zdvihový objem valcov motora: 12 667 ccm, maximálny výkon/otáčky motora: 157kW/2000 ot.min-1, počet najazdených km: 163 809

Motor je atmosférický vznetový vidlicový osemvalec s nepriamym vstrekovaním paliva umiestnený vpredu pozdĺžne. Skupina je kompletná a funkčná. Motor bol podľa zápisu v TP vymenený dňa 16.7.2003 za agregát toho istého typu. Nakoľko nie sú známe jeho vek, kilometrický výkon ani jeho servisná história a skupina je funkčná a kompletná, hodnotím jej technický stav ako zodpovedajúci amortizácii vozidla.

Prevodovka mechanická je redukovaná, kompletná a plne funkčná. Pri obhliadke vozidla bol zistený mierny únik oleja v spodnej časti pod skupinou, čo však vzhľadom k predpokladanej amortizácii nemá podstatný vplyv na jej technický stav. Technický stav skupiny hodnotím ako zodpovedajúci amortizácii vozidla.

Zadná hnacia náprava je kompletná, bez zjavných známok poškodenia. Pohon riešený rozvodovkou s diferenciálom, pričom pri obhliadke bol pozorovateľný mierny únik oleja zo skupiny. Pruženie listovými pružinami kompletné, časti uchytenia pružín čiastočne korodované, funkčne spôsobilé. Brzdy bubnové, brzdný účinok rovnomerný a dostatočný. Technický stav skupiny hodnotím ako zodpovedajúci amortizácii vozidla.

Stredná hnacia náprava je kompletná, bez zjavných známok poškodenia. Pohon riešený rozvodovkou s diferenciálom, pričom pri obhliadke bol pozorovateľný mierny únik oleja zo skupiny. Pruženie listovými pružinami kompletné, časti uchytenia pružín čiastočne korodované, funkčne spôsobilé. Brzdy bubnové, brzdný účinok rovnomerný a dostatočný. Technický stav skupiny hodnotím ako zodpovedajúci amortizácii vozidla.

Riadiaca hnaná náprava je kompletná, riadenie je mechanické s posilňovačom. Pruženie skrutnými tyčami a pružiacimi vzperami. Brzdy bubnové, kompletné. Stabilita pri jazde v priamom smere aj pri brzdení dobrá. Technický stav skupiny hodnotím ako zodpovedajúci amortizácii vozidla.

Rám s centrálnou nosnou rúrou, kompletný bez zjavných známok poškodenia. Pri obhliadke neboli spozorované známky nadmerného zaťaženia ani korózie prevyšujúce bežnú amortizáciu. Výbava kompletná, funkčná. K vzuchojemom nebol v čase obhliadky k dispozícii žiaden doklad o ich platnej revízii. Z dôvodu chýbajúcej revízie vzduchojemov, a teda ich nespôsobilosti k prevádzke na vozidle hodnotím technický stav skupiny ako mierne zhoršený oproti predpokladanej amortizácii vozidla.

Kabína vozidla je štandardná 2+1, so štandardnou výbavou. Podľa údajov v technickom preukaze bola dňa 30.1.1998 zapísaná zmena farby kabíny na fialovú. Podľa výrobného štítku na skupine je zrejmé že v tomto termíne došlo k výmene celej skupiny za skupinu rovnakého typu, patriacu pôvodne vozidlu Tatra148 S1, rok výroby 1989. Uvedená skutočnosť spôsobila nesúlad medzi výrobným číslom skupiny uvedeným v TP a výrobným číslom na štítku skupiny. Pri obhliadke boli zistené známky intenzívneho používania, opotrebenie však hodnotím ako zodpovedajúce spôsobu prevádzky a dobe používania. Skupina vozidla je úplná, a funkčná. Technický stav skupiny hodnotím ako zodpovedajúci amortizácii vozidla.

Nástavba vozidla tvorí žeriav ČKD AD20. Skupina je kompletná, nesúca známky horšej údržby a dlhodobého nepoužívania. Tieto boli zjavné najmä v kabíne strojníka, kde sa na podlahe nachádzala vrstva zeminy porastená machom. Pri funkčnej skúške sa prejavila netesnosť zdvíhacieho hydraulického valca výsuvného ramena, ktoré si neudržiavalo požadovanú polohu. Rovnako ako v prípade vzduchojemov nebol objednávateľ schopný doložiť pri obhliadke dokumenty preukazujúce platnú revíziu zdvíhacieho zariadenia. Z dôvodu popísaných skutočností a nutnej opravy skupiny hodnotím jeho technický stav ako horší oproti predpokladanej amortizácii vozidla.

Pneumatiky na vozidle všetky prvovýrobok, bez zjavných známok mechanického poškodenia alebo materiálovej degradácia.