Úspešné dražby - hnuteľné veci
Motorové vozidlo – značka: Ford Tranzit

Sp. zn.: EX 1050/2010

Cena: 1 224,67 €   (36 894,41 Sk)

Dátum: 28.03.2011

Späť

61.jpg

62.jpg

63.jpg

Predmetom dražby je motorové vozidlo – Ford Tranzit, Farba : modrá, EČ : TN 097 AZ, VIN (E) : WFODXXGBVDMD55288, výrobné číslo motora: 4CAMD55288, rok výroby 1991, zdvihový objem valcov motora: 2 496 ccm, maximálny výkon/otáčky motora: 51kW/4000 ot.min-1, počet najazdených km podľa znalca: 262 597

Motor je atmosférický vznetový radový štvorvalec s priamym vstrekovaním paliva umiestnený vpredu pozdĺžne. Skupina je kompletná, podľa objednávateľa funkčná. Vozidlo nebolo možné naštartovať a vykonať skúšobnú jazdu kvôli výpadku akumulátora. Pri obhliadke bol zistený únik oleja v spodnej časti skupiny. Technický stav skupiny hodnotím z dôvodu úniku oleja a nefunkčného akumulátora ako mierne zhoršený oproti amortizácii vozidla.

Prevodovka je mechanická, kompletná a funkčná. Pri obhliadke nebol spozorovaný únik prevádzkových kvapalín zo skupiny. Nakoľko bolo vozidlo pred zadržaním v bežnej prevádzke a malo platnú TK aj EK, hodnotím technický stav skupiny ako zodpovedajúci amortizácii vozidla.

Hnacia náprava je kompletná, bez zjavných známok poškodenia. Pruženie listovými pružinami a pružiacimi vzperami. Pohon riešený hnacím hriadeľom s rozvodovkou a diferenciálom. Brzdy bubnové, brzdný účinok z dôvodu nepojazdnosti vozidla nemožno posúdiť. Nakoľko bolo vozidlo pred zadržaním v bežnej prevádzke a malo platnú TK aj EK, hodnotím technický stav skupiny ako zodpovedajúci amortizácii vozidla.

Riadiaca hnaná náprava je kompletná, riadenie je mechanické bez posilňovača. Pruženie pružiacou vzperou, a priečnym stabilizátorom. Brzdný účinok ani stabilitu vozidla nebolo možné posúdiť. Nakoľko bolo vozidlo pred zadržaním v bežnej prevádzke a malo platnú TK aj EK, hodnotím technický stav skupiny ako zodpovedajúci amortizácii vozidla.

Rám je priečkový, zváraný, kompletný bez zjavných známok deformácie alebo mechanického poškodenia. Pri obhliadke boli na viacerých miestach rámu spozorované známky pokročilej korózie prevyšujúce bežnú amortizáciu. Výbava rámu je kompletná. Z dôvodu pokročilej korózie nosných častí rámu hodnotím technický stav skupiny ako horší ako predpokladaná amortizácia vozidla.

Kabína vozidla je štandardná so štandardnou výbavou, 6-miestna vrátane miesta vodiča. Pri obhliadke po nehode neboli na skupine nájdené viaceré korózne ložiská, najmä na ĽP dverách v spodnej časti, rovnako ako aj na ĽZ blatníku za dverami a rovnaké poškodenie je pozorovateľné aj na pravej strane vozidle - na PP blatníku, PP dverách v spopdnej časti a PZ blatníku. Rovnako v štádiu pokročilej korózie sa nachádza aj podlaha kabíny, a to najmä na vodičovej strane. Ďalej bolo na vozidle prasknuté čelné sklo na ľavej strane v zornom poli vodiča, čo má za následok nespôsobilosť vozidla pre prevádzku na pozemných komunikáciách a vyžaduje si jeho výmenu. Skupina vozidla je inak úplná, interiér je neudržiavaný. Z dôvodu popísaných skutočností hodnotím technický stav skupiny ako horší ako predpokladaná amortizácia vozidla.

Valníková plošina je s drevenou podlahou a oceľovými bočnicami. Napriek farebnému náteru sú bočnice po celom obvode silne skorodované, miestami deravé. Podlaha ložnej plochy z vrstvenej preglejky v dobrom stave. Skupina je úplná. Z dôvodu korózie oceľových bočníc, ktorá prekračuje hranice bežnej amortizácie hodnotím technický stav nástavby ako horší ako predpokladaná amortizácia vozidla.

Pneumatiky na vozidle sú všetky prvovýrobok, bez zjavných známok mechanického poškodenia alebo materiálovej degradácia.