Úspešné dražby - hnuteľné veci
Rodinný dom s garážou a pozemkami v meste Trnava, spoluvlastnícky podiel: 1/3 a 1/6

Sp. zn.: EX 3904/2007

Cena: 26 730,26 €   (805 275,81 Sk)

Dátum: 10.01.2011

Späť

 

POPIS STAVBY

Ohodnocovaný dom s.č. 1830, kú Trnava, predstavuje tradičný dom so stanovou strechou pozostávajúci z prízemia a z jednej suterénnej miestnosti.

Dom bol kvalitne postavený v roku 1948 (údaj o kolaudácii je z roku 1948 od Mestského úradu v Trnave), dom bol cca pred 5 rokmi čiastočne obmedzene modernizovaný (kúpelňa s WC, časť podláh a časť radiátorov), avšak bol zle udržiavaný a vykazuje celý rad vád a porúch popísaných a zdokumentovaných fotodokumentáciou priloženou v prílohe znaleckého posudku.

Ohodnocovaný rodinný dom s.č. 1830 je ku dňu ohodnotenia vzhľadom na horeuvedené v slabšom až v zlom technickom stave a pri výpočte opotrebenia určujem životnosť domu kubickou metódou.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Suterén predstavuje jedna miestnosť využívaná ako kotolňa - sklad, ktorá je prístupná zvonku. Zapustenie v teréne je nad 100 cm vzhľadom na vek bez funkčnej izolácie.

Základy a obvodové steny sú betónové, vnútorné omietky sú vápenné hladké v zlom technickom stave (viď. fotodokumentácia), vonkajšia omietka (z jednej strany) je cementová. Strop je železobetónový, podlaha je betónová hrubá, schody sú vonkajšie betónové. Dvere sú plechové, okno je jednoduché oceľové. V miestnosti sa nachádza svetelná elektroinštalácia, rozvod plynu a ústredného kúrenia zo staršieho plynového kotla Modratherm ako aj novší zásobníkový ohrievač teplej vody.

1. Nadzemné podlažie

Prízemie - 1.NP sa dispozične člení na uzavretú a prestrešenú vstupnú chodbu (zádverie), bývalú kuchyni, izbu, zadnú malú izbu, kúpeľňu s WC a dve predné izby.

Základy domu sú betónové pásové s betónovou nadmurovkou výšky do 100 cm omietnutou cementovou omietkou, základy nevykazujú známky priameho poškodenia, nadmurovka vykazuje trhlinu na uličnej strane a vzhľadom aj na nefunkčnú hydroizoláciu určujem technický stav základov pri výpočte opotrebenia na 75 %.

Obvodové steny sú z plnej pálenej tehly skladobnej hrúbky 45 cm (s omietkami spolu 50 cm), priečky sú taktiež tehlové. Obvodové murivo vykazuje známky poškodenia trhlinami (viď. fotodokumentácia). Technický stav muriva určujem na 65 %.

Vnútorné omietky sú vápenné hladké dvojvrstvové štukové v slabšom technickom stave. Vonkajšie omietky sú brizolitové.

Vnútorné novšie keramické obklady sa nachádzajú v kúpeľni s WC, pričom v kuchyni sa nenachádzali, obklady v kúpelni s WC majú poškodený povrch (viď. fotodokumentácia).

Strop je drevený trámový s podhľadom z omietnutého palachu, stropy sú v slabšom technickom stave poškodené trhlinkami. Technický stav stropov určujem na 70 %. Schody na povalu sa v dome nenachádzali (len rebrík).

Podlahy obytných miestností sú prevažne z plávajúcej laminátovej podlahy (na drevenej dlážke), avšak laminátová podlaha vykazuje známky poškodenia (roztvorenie laminátových dielcov). Podlahy ostatných miestností sa členia na plávajúcu laminátovú v kuchyni, keramickú dlažbu v kúpeľni s WC ako aj PVC vo vstupnej chodbe.

Okná v dome sú pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením, pričom okná sú v zlom technickom stave. Dvere vnútorné sú hladké v slabšom technickom stave.

Vykurovanie je ústredné prostredníctvom liatinových ako aj novších doskových oceľových radiátorov (v zadnej malej izbe sa nachádzajú nefunkčné gamatky).

V dome sa nachádzajú rozvody studenej a teplej vody, rozvody kanalizácie ako aj rozvody pôvodnej svetelnej elektroinštalácie (hliníkové rozvody) na poistky.

V kuchyni ku dňu ohodnotenia sa nenachádza žiadna linka (len vodovodná armatúra).

V kúpelni s WC sa nachádza keramické umývadlo, toaleta ako aj poškodený sprchový box.

Strecha domu je stanová, krov je menej kvalitnej konštrukcie väznicovej (nehranené rezivo), technický stav krovu určujem na 70 %. Krytina strechy je pálená jednodrážková škridla vo veľmi zlom technickom stave, oplechovanie strechy je úplné pozinkovaným plechom v zlom stave, na streche sa bleskozvod nenachádzal.