Úspešné dražby - hnuteľné veci
Motorové vozidlo – značka: LIAZ 151.260 sklápač

Sp. zn.: EX 1093/2010

Cena: 1 330,00 €   (40 067,58 Sk)

Dátum: 13.06.2011

Späť

66.jpg

67.jpg

68.jpg

69.jpg

Predmetom dražby je motorové vozidlo – značka: LIAZ 151.260 sklápač, Farba: modrá, EČ: TN TN-672CY, výrobné číslo vozidla: TNG151260K2DB0357, výrobné číslo motora: M1.2A - MŠ640, rok výroby 1995, zdvihový objem valcov motora: 11 940 ccm, maximálny výkon/otáčky motora: 212,50 kW, počet najazdených km: 409632

Vozidlo bolo pravdepodobne od prepadnutej technickej a emisnej kontroly odstavené, a to od 17.2.2010. Celkový stav vozidla je neudržovaný, unikajú prevádzkové kvapaliny, vzduch a funkčnosť jednotlivých skupín je obmedzená. Vozidlo v takomto stave nespĺňa náležitosti zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a možno ho hodnotiť ako nespôsobilé. Podrobný technický stav jednotlivých skupín hodnotím nasledovne:

Motor

Celkový stav motora neudržovaný, štart studeného motora ťažký, voľnobeh pravidelný, chod v otáčkach pravidelný, hlučnosť zvýšená, výkon motora nezodpovedajúci, olej v mazacom systéme opotrebovaný, únik oleja zistený v spojoch, chladiaci systém tesný, elektrické príslušenstvo zodpovedá stavu motora, palivový systém netesný, po naštartovaní vyteká prúdom palivo, výfukový systém skorodovaný. Vôľa spojky zväčšená, chod pedála spojky bez zadierania, rozbeh vozidla plynulý. Skupina vyžaduje celkovú opravu.

Prevodovka + prídavná

Hlučnosť úmerná, únik prevádzkovej náplne v spojoch, radenie prevodových stupňov vzad po viacnásobnom vytlačení spojky, radiaci mechanizmus bez zadierania, opotrebovaný, počas obhliadky nefunkčné radenie malých rýchlostí, zapnutie predného náhonu funkčné. Skupina vyžaduje celkovú opravu.

Predná náprava + riadenie

Vôľa ložísk kolies neskúšaná, hlučnosť nezistená, guľové čapy vôľa zistená, nápravnica, ramená bez deformácií, uloženie nápravnice, závesných ramien vôľa neskúšaná, pérovanie, tlmiče opotrebované, disky kolies bez deformácie, nakorodované, kĺby riadiaceho mechanizmu opotrebované, voľné, gumené silentbloky zostarnuté, prevodovka riadenia vôľa zväčšená, posilňovač riadenia funkčný, účinok brzdovej sústavy znížený, funkčnosť ABS neskúšaná. Skupina vyžaduje celkovú opravu.

Zadná náprava

Vôľa v ložiskách neskúšaná, hlučnosť nezistená, nápravnica, most, závesné ramená bez deformácii, uloženie nápravnice, mostu, závesných ramien - vôľa neskúšaná, perovanie, tlmiče opotrebované, gumené silentbloky zostarnuté, disky kolies bez deformácie, nakorodované, účinok brzdovej sústavy znížený, funkčnosť ABS neskúšaná. Skupina vyžaduje celkovú opravu.

Rám s príslušenstvom

Povrchová úprava opotrebovaná, s miestnymi stopami korózie, deformácie a praskliny nezistené, viditeľné opravy nezistené, celý rám silne znečistený, neudržovaný. Rozvody vzduchu zostarnuté, hadice dopraskané, zistený značný únik vzduchu. Príslušenstvo rámu a rám vyžaduje celkovú opravu.

Kabína + výbava

Lak na celej karosérií zmatnený, zničený, poraskaný, opravovaný, tmelením, blatníky, podbehy kolies skorodované, opravované, prahy dvier nakorodované, predná stena, zadná stena, bez deformácii, strecha, bez deformácii, ľavý stĺpiky strechy opravovaný, nelícuje s rámom predného skla, možnosť zatekania, samotné dvere pravé / ľavé bez väčšieho poškodenia, podlaha bez poškodenia, nakorodovaná, výstuhy karosérie so stopami korózie, kotevné úchyty sedadiel so stopami korózie. Pri obhliadke bol pokus o odklopenie kabíny, avšak zámok odklápania nefunkčný, skorodovaný.

Prístrojová doska, volant, radiaca páka opotrebované, nekompletná, el. prepínače a meracie a kontrolné prístroje s obmedzenou funkčnosťou, proti slnečné clony montované, stierače, ostrekovače pred. skla neskúšané, kúrenie neskúšané, spätné zrkadlá bez poškodenia, akumulátory nefunkčný, vonkajšie osvetlenie vozidla čiastočne funkčné, pravé zadné skupinové svetlo nefunkčné, PP svetlomet zánovný, LP svetlomet s poškodenou parabolou, pravá predná smerovka rozbitá, vnútorné osvetlenie funkčné, čalúnenie nepoškodené, čalúnenie dverí čiastočne poškodené, mechanizmy otvárania dverí funkčné, gumená podlaha poškodená, opotrebovaná, sedadlá opotrebované, poťahy roztrhané, mechanizmus sťahovania okien funkčný, disk rezervného kolesa bez poškodenia, elektrická inštalácia vyžaduje opravu, čiastočne funkčná, predný nárazník viacnásobne deformovaný a opravovaný, sklá kabíny vozidla bez poškodenia. Skupina vyžaduje celkovú opravu.

Nadstavba

Povrchová úprava sklápacej nadstavby opotrebovaná, rám nástavby bez viditeľnej deformácii, vyklápacia vaňa s viacnásobnými deformáciami a netesnosťami, nakorodovaná, zamykanie zadného vyklápacieho čela nefunkčné, hydraulický systém s obmedzenou funkčnosťou, pri skúšaní do maximálne cca 50 cm, nedrží v polohe, ovládanie funkčné, zadné blatníky skorodované, zadný nárazník deformovaný. Skupina vyžaduje celkovú opravu.

Pneumatiky

Druh a rozmer pneumatík prvomontáže podľa údajov výrobcu : 11,00 R 20 16 PR

Ľavé predné: BARUM NR32
Pravé predné: BARUM NR32
Ľavé zadné 1: MATADOR HECTOR
Ľavé zadné 2: MATADOR HECTOR
Pravé zadné 1: MATADOR HECTOR
Pravé zadné 2: MATADOR HECTOR