Úspešné dražby - nehnuteľné veci
 
Pozemok v rekreačnej oblasti Domaša - časť Dobrá,
okres Vranov nad Topľou

Sp. zn.: EX 4082/2007

Kraj: Prešovský

Cena: 3 191,67 €   (96 152,25 Sk)

Dátum: 09.12.2009

Späť

  Pozemok je vedený na LV č. 2446, kú Kvakovce, vo výmere 2329 m2, spoluvlastnícky podiel 1/48 a 1/16. Pozemok je mierne svahovitý. V okolí sa nachádzajú len rekreačné chatky a zariadenia spoločného stravovania. Pozemok nie je oplotený a prístup je možný po nespevnenej miestnej komunikácii.