Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Sklad v obci Košeca, okres Ilava

Sp. zn.: EX 2702/2007

Kraj: Trenčiansky

Cena: 4 808,21 €   (144 852,13 Sk)

Dátum: 17.10.2011

Späť

 

Sklad je vedený na LV č. 87 k.ú. Košeca.

Jedná sa prízemnú budovu postavená na pozemku p.č. 945 v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstvo Košeca. Jedná sa o samostatne stojací objekt pôvodne slúžiaci ako sklad objemového krmiva, v súčasnosti je nevyužívaný. Objekt bol postavený v roku 1965. Vzhľadom na zanedbanú údržbu určujem životnosť 55 rokov.

Konštrukcia budovy pozostáva z betónových základových pätiek, zvislú nosnú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy, strechu tvoria oceľové priehradové nosníky na ktorých drevené trámy tvoria nosnú konštrukciu strešnej krytiny z azbestocementových vlnoviek. Oceľová konštrukcia je skorodovaná a strešná krytina poškodená, drevené trámy sú napadnuté hnilobou.