Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Kravín v obci Košeca, okres Ilava

Sp. zn.: EX 2702/2007

Kraj: Trenčiansky

Cena: 25 337,89 €   (763 329,27 Sk)

Dátum: 17.10.2011

Späť

99.jpg

Kravín je vedený na LV č. 87 k.ú. Košeca.

Jedná sa prízemnú budovu postavená na pozemku p.č. 945 v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstvo Košeca. Objekt slúžil pre chov dobytka, v súčasnosti je nevyužívaný. Budova bola postavená v roku 1970. Budova má zanedbanú údržbu a je v zlom technickom stave, v prípade znovu prevádzkovania je nutná nákladná rekonštrukcia okien, dverí, úprav povrchov a elektroinštalácie (je zdemontovaná). Z toho dôvodu životnosť budovy určujem na 70 rokov.

Základy sú betónové, zvislá konštrukcia je zo železobetónu, stropná konštrukcia je železobetónová, strecha je sedlová so strešnou krytinou z plechových tvarovaných šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú jednoduché, dvere prevažne hladké, vráta sú drevené alebo oceľové otváravé. Podlahy sú s povrchom cementovým.