Pripravované dražby - nehnuteľné veci
Rodinný dom s pozemkom v obci Považany, okres Nové Mesto nad Váhom

Sp. zn.: EX 198/2006

Kraj: Trenčiansky

Cena: 36 200,00 €   (1 090 561,20 Sk)

Späť

112.jpg

113.jpg

114.jpg

115.jpg

116.jpg

Rodinný dom s pozemkom je vedený na LV č. 61, 256, 257 k.ú. Považany.

Rodinný dom s. č. 90 na p. č. 496

Ohodnocovaný rodinný dom s.č. 90 je prízemným domom so sedlovou valbovou strechou.

Podľa Potvrdenia obce bol dom s.č. 90 postavený cca v roku 1900, obmedzene v 70-tych rokoch bol modernizovaný. Posledné roky bol zle udržiavaný a je v zlom technickom stave (viď. fotodokumentácia).

Dom s.č. 90 sa dispozične člení na člení na vstupnú kuchyňu, dve predné izby a zadnú izbu.

Základy sú kamenné bez izolácie, základy vykazujú znýmky nadmernej vlhkosti. Technický stav (TS) základov pri výpočte opotrebenia je určený na 75%.

Obvodové murivo je z nepálenej tehly skladobnej hrúbky 50 cm, priečky sú čiastočne z pálenej tehly. Technický stav muriva pri výpočte opotrebenia vzhľadom na výraznú soklovú vlhkosť ako aj trhlinky je určený na 60%.

Vnútorné ako aj vonkajšie omietky (z troch strán) sú vápenné hladké a sú v slabšom technickom stave. V dome sa nenachádzali žiadne obklady, sanitárne predmety a okrem svetelnej elektroinštalácie ani žiadne technické rozvody.

Strop je drevený trámový prevažne bez podhľadu, aj napriek veku v stredne dobrom technickom stave, TS je určený na 75%.

Podlahy v izbách ako aj v kuchyni sú betónové s PVC pričom pôvodné drevené dlážky boli odstránené.

Dvere sú prevažne hladké. Okná v dome sú drevené dvojité (pôvodné rámové boli odstránené).

V kuchyni sa nachádza šporák na plynovú bombu.

Strecha domu je sedlová konštrukcie hambálkovej, drevo krovu je vzhľadom na vek v slabšom stave, TS je určený na 50%. Krytina je z pozinkovaného plechu bez oplechovania a bez bleskozvodu.