Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Rodinný dom s pozemkami v obci Mučín, okres Lučenec

Sp. zn.: EX 295/2008

Kraj: Banskobystrický

Cena: 6 675,00 €   (201 091,05 Sk)

Dátum: 10.04.2013

Späť

124.jpg

125.jpg

126.jpg

127.jpg

Rodinný dom s pozemkami vo výmere spolu 3721m2 je vedený na LV č. 55 k.ú. Mučín.

POPIS STAVBY

Rodinný dom s.č. 131 je samostatným rodinným domom pozostávajúci z klenbového suterénu a prízemia zastavanej plochy tvaru L, dom má sedlovú strechu.

Podľa potvrdenia obce Mučín nie je dochovaný doklad o veku domu s.č. 131, a súčasný vlastník nemá vedomosť o veku domu a preto pri určení veku domu sa opieram o stavebno-technický prieskum (suterénna murovaná klenbová pivnica, obvodové steny, stropy a krov).

Ohodnocovaný dom s.č. 131 bol veľkoryso vybudovaný v duchu tzv. zemianskeho domu s veľkou rozlohou a dobrým architektonickým stvárnením, avšak v priebehu svojej životnosti bol zle udržiavaný a je v zlom technickom stave.

Pri výpočte opotrebenia v lineárnej metóde, ktorá zohľadňuje technický stav prvkov dlhodobej životnosti sa vychádza z miestnej obhliadky a staveno-technického prieskumu :

- základy sú kamenné - murivo suterénnych pivníc je kamenné klenbové - murivo prízemia je prevažne z kameňa hrúbky 50 cm a čiastočne z plnej pálenej tehly - stropy sú drevené trámové - krov je masívnej väznicovej konštrukcie so spodnými trámami v pomerne zlom stave

Vzhľadom na horeuvedené je odhadnuté postavenie domu v roku 1930.

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE

Suterén predstavuje 4 klenbové pivnice a je prístupný zvonku a je zapustený v teréne hĺbky nad 200 cm bez izolácie.

Murivo je kamenné hrúbky nad 50 cm vykazujúce trhliny, priečky sú tehlové, stropy sú klenbové kamenné, podlaha je hlinená. Omietky sa nenachádzali.

V suteréne sa nenachádzajú okná a dvere a ani žiadne technické rozvody.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Prízemie domu s.č. 131 predstavuje vstupné dlhé závetrie ktoré je prestrešené vrátane stĺpov, kuchyňu, detskú izbu, kúpeľňu s WC, obývačku, spálňu, kuchyňu, špajzu, prednú spálňu a sklad.

Základy sú kamenné s kamennou nadmurovkou priemernej výšky do 100 cm bez izolácie, technický stav základov pri výpočte opotrebenia určujem na 70 % z dôvodu chýbajúcej izolácie (možnosti vzlínania vody).

Obvodové steny sú kombinované prevažne z kameňa hrúbky 50 cm (čiastočne z plnej pálenej tehly) a vykazujú trhliny osobitne v suterénnych klenbových priestoroch, taktiež soklové murivo prízemia vykazuje napadnutie vlhkosťou. Priečky sú tehlové. Technický stav muriva aj vzhľadom na murivo klenbové suterénu určujem na 50 % z dôvodu trhliniek a trhlín (v suteréne) a soklovej vlhkosti.

Vnútorné omietky sú vápenné hladké v slabšom stave, vonkajšie omietky sú hladké v zlom stave.

V novej (2006) kúpeľni s WC sa nachádzajú keramické obklady vrátane vane.

Podlahy v izbách sa členia na dlážku v obývačke a stredovej spálne, betón s PVC sa nachádzajú v detskej izbe a v prednej spálni, pričom prevažujúce sú dlážky. V ostatných miestnostiach sa podlahy členia na PVC v zadnej kuchyni, dlážku v prednej kuchyni, betón v špajzy a vo veľkom závetrí ako aj novšiu keramickú dlažbu v kúpeľni s WC. Prevažujúce podlahy ostatných miestností sú betónové.

Strop je drevený trámový strop s podhľadom z omietnutého palachu, technický stav stropov určujem na 60 % z dôvodu trhliniek na stropoch prízemia a hlavne na klenbovom strope suterénu.

Okná sú drevené dvojité doskové v slabšom stave. Dvere sú prevažne pôvodné rámové v slabšom stave.

Vykurovanie v dome je 2 ks kachieľ na tuhé palivo. Elektroinštalácia v prízemí domu je svetelná a motorická na poistky zrealizovaná pred 20-timi rokmi ako medené rozvody (cca 50 %) a ostatok je pôvodná na hliníkové rozvody.

V dome sa nachádzajú pozinkované rozvody studenej a teplej vody v novej kúpeľni s WC, vodovodné armatúry sú pákové, zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač teplej vody. V kúpeľni s WC sa nachádzajú aj rozvody kanalizácie zaústené do vonkajšej kanalizácie.

V novej kúpeľni s WC sa nachádza oceľová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a toaleta.

V zadnej kuchyni sa nachádza novšia (2006) kuchynská linka s nerezovým drezom a s plynovým šporákom. V prednej kuchyni sa nachádza šporák na tuhé palivo.

Strecha je sedlová valbová konštrukcie masívnej väznicovej so spodnými trámami v pomerne zlom stave (napadnutie hnilobou ako aj nerovnosti hrebeňa strechy), technický stav krovu určujem na 50 %. Krytina je z cementovej škridly v zlom stave. Strecha má oplechovanie z pozinkovaného plechu v zlom technickom stave.