Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Rodinný dom s pozemkom v obci Bošáca,
okres Nové Mesto nad Váhom

Sp. zn.: EX 347/2011

Kraj: Trenčiansky

Cena: 6 506,25 €   (196 007,29 Sk)

Dátum: 18.02.2013

Späť

133.jpg

134.jpg

Rodinný dom s pozemkom vo výmere spolu 408 m2 v spoluvlastníckom podiele: 1/8 je vedený na LV č. 554 k.ú. Bošáca.

POPIS STAVBY

Rodinný dom s.č. 138 je poschodovým samostatným rodinným domom, ktorý pozostáva zo suterénu, 1. nadzemného podlažia (1.NP) a 2. NP. Dom s.č. 138 má dve bytové jednotky, strecha domu je plochá.

Dom bol dokončený a skolaudovaný v roku 1981, v roku 2003 bol čiastočne zmodernizovaný, dom bol stredne dobre udržiavaný a je v dobrom technickom stave, celkovú životnosť domu určujem 100 rokov.

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE

Suterén je podpivničený v priemernej hĺbke nad 100 cm s vodorovnou ako aj so zvislou izoláciou. Dispozične sa člení na vstupnú chodbu so schodiskom, stredovú chodbu, zadnú garáž, dve špajze, dve kotolne, podschodiskový sklad a práčovňu.

Základy sú betónové s vodorovnou ako aj so zvislou izoláciou. Obvodové steny suterénu sú betónové hrúbky 40 cm, nosné a nenosné priečky sú tehlové. Strop je železobetónový. Podlahy sú prevažne betónové, v chodbe a v práčovni sú dlaždice, v špajzy je PVC, v garáži je montážna jama - určujem nadobúdaciu cenu 1000 eur. Schody sú železobetónové s povrchom z keramickej dlažby.

Vnútorné omietky sú vápenné hladké, keramický obklad sa nachádza v práčovni. Vonkajší obklad nad terénom je z keramického kabrinca z troch fasádných strán a z jednej strany je brizolit.

Okná sú drevené zdvojené. Dvere sú hladké, vráta garáže sú výklopné plechové.

V suteréne sa nachádzajú rozvody studenej a teplej vody, rozvod kanalizácie z práčovne, rozvod plynu ako aj svetelnej a motorickej elektroinštalácie. V kotolni domu sa nachádza plynový kotol PKM, kotol na tuhé palivo a nový plynový ohrievač vody Quadrika.

V samostatnej miestnosti je umiestnený plynový kotol Termogas ktorý slúži výlučne pre pekáreň, avšak vzhľadom na umiestnenie v dome (je súčasťou domu) ho započítavam do domu.

V práčovni sa nachádza smaltovaná vaňa s keramickým obkladom.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

1. nadzemné podlažie (prízemie) sa dispozične člení na predné závetrie, zádverie, chodbu, schodisko, kúpeľňu, WC, kuchyňu, obývačku a spálňu.

Obvodové murivo je z pórobetónových kvádrov skladobnej hrúbky 35 cm, priečky sú tehlové.

Vnútorné omietky sú vápenné štukové, vonkajšie omietky sú brizolitové.

V zrekonštruovanej kúpeľni a vo WC sa nachádzajú nové (2003) keramické obklady.

Strop je keramický miako. Podlahy izieb sú zo škvárobetónu s kobercovinou, podlahy ostatných miestností sú prevažne z keramickej dlažby.

Schody sú železobetónové s povrchom z dosák z prírodného dreva.

Okná sú drevené zdvojené, okná majú vonkajšie plastové rolety, vstupné dvere sú nové z euro profilov, vnútorné dvere sú dýhované.

Vykurovanie je prostredníctvom oceľových radiátorov. Na prízemí sa nachádzajú rozvody studenej a teplej vody, kanalizácie, rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie ako aj rozvody plynu a slaboprúdu.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 6 m s nerezovým drezom, s kombinovaným šporákom, s digestorom a s umývačkou riadov.

V zrekonštruovanej kúpeľni sa nachádza sprchový box a umývadlo, v zrekonštruovanom WC sa nachádza toaleta.

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE

2. nadzemné podlažie sa dispozične člení na schodisko, chodbu, zrekonštruovanú kuchyňu, zrekonštruovanú kúpeľňu a WC, spálňu, dve izby, predný balkón a zadnú loggiu.

Obvodové murivo je z pórobetónových kvádrov skladobnej hrúbky 35 cm, priečky sú tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, vonkajšie omietky sú brizolitové.

Nové (2008) keramické obklady sa nachádzajú v kúpeľni s WC a v kuchyni.

Strop je keramický miako. Podlahy izieb sú z cementového poteru s kobercovinou, podlahy ostatných miestností sa členia na PVC v chodbe a v kuchyni, a keramické dlažby v kúpeľni, na balkóne a na loggii.

Okná sú drevené zdvojené, okná majú vonkajšie plastové rolety, vnútorné dvere sú dýhované.

Vykurovanie je prostredníctvom oceľových radiátorov. Na 2. NP sa nachádzajú nové (2008) plastové rozvody studenej a teplej vody, kanalizácie a rozvody svetelnej elektroinštalácie.

V zrekonštruovanej kúpeľni s WC sa nachádza sprchový box, keramické umývadlo a toaleta.

V zrekonštruovanej kuchyni sa nachádza nová (2008) kuchynská linka (600 cm) s nerezovým drezom, s kombinovaným šporákom a s umývačkou riadov.

Strecha domu je plochá s tepelnou izoláciou z perlitbetónu s krytinou z asfaltových pásov a s oplechovaním z pozinkovaného plechu. Na streche sa nachádzal bleskozvod.