Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Malopekáreň s príslušenstvom v obci Bošáca,
okres Nové Mesto nad Váhom

Sp. zn.: EX 347/2011

Kraj: Trenčiansky

Cena: 103 000,00 €   (3 102 978,00 Sk)

Dátum: 25.06.2012

Späť

136.jpg

137.jpg

138.jpg

139.jpg

140.jpg

141.jpg

Malopekáreň s príslušenstvom je vedená na LV č. 1930 k.ú. Bošáca.

POPIS STAVBY

Ohodnocovaný objekt vedený na liste vlastníctva ako malopekáreň s.č. 885 je charakteru budovy (svetlá voľná šírka je menej ako 10 m) murovanej konštrukcie pozostávajúcej z malého suterénu, prízemia a čiastočného poschodia. Budova má ploché strechy.

Rozpočtový ukazovateľ (RU) bol použitý ako budova potravinárskeho priemyslu.

Objekt podľa kolaudačného rozhodnutia bol skolaudovaný dňa 30.10.1992, bol kvalitne dodávateľsky postavený, bol posledné roky slabšie udržiavaný je v mierne slabšom technickom stave a jeho celkovú technickú životnosť aj ohľadom jeho ekonomickej životnosti určujem na 70 rokov.

Popis dispozičného riešenia :

Suterén predstavuje schodisko, chodba, vodáreň, sklad prepraviek a sklad. Prízemie sa dispozične člení na chodbu so schodiskom, príručný sklad, predsieň s WC, výrobňu, sklad surovín a chladiareň výrobkov. Poschodie sa člení na schodisko, chodbu, šatňu s malou kúpeľňou, WC, kanceláriu a zadný sklad - šatňa.

Popis konštrukčného a vnútorného vybavenia vrátane popisu štandardu :

Základy sú betónové pásové a vzhľadom na svahovitosť majú betónovú nadmurovku premenlivej výšky nad 100 cm, základové pásy majú hydroizoláciou (z natavovacích asfalotvých pásov). Pod pecou je masívny základ hĺbky viac ako 200 cm. Základy majú aj zhutnené štrkopiekové násypy hrúbky nad 60 cm. Pre základy určujem koeficient nadštandardu 1,5 (o 50% drahšie).

Obvodové steny prízemia a poschodia sú murované tehlové skladobnej hrúbky 45 cm, obvodové steny suterénu sú betónové, priečky v celom objekte sú tehlové. V sklade - šatni poschodia sa na obvodových stenách nachádzajú trhliny a nadmerná vlhkosť stien je v suteréne.

Vonkajšia povrchová úprava je z troch strán z brizolitu a predná fasáda má drevenú konštrukciu markízy s krytinou z hliníkového plechu. Sokel má obklad z keramického kabrinca.

Vnútorné omietky sú dvojvrstvové hladké, keramické belninové pôvodné obklady sa nachádzajú v hygienických miestnostiach a vo výrobni (výšky nad 200 cm), pre veľké množstvo keramických obkladov určujem koeficient nadštandardu 1,5. Vnútorné omietky suterénu sú poškodené vlhkosťou.

Strop suterénu je železobetónový monolitický, ostatné podlažia majú stropy panelové. Schody v suteréne sú betónové a na prízemí do poschodia sú železobetónové s povrchom z PVC.

Podlahy chodieb, šatní a kancelárie sú PVC, podlahy hygienických miestností sú sú z keramickej dlažby, podlahy výrobných a skladových miestností prízemia sú z keramickej dlažby a vo výrobni čiastočne je aj liata podlaha.

Okná sú prevažne drevené zdvojené. Vnútorné dvere sú hladké, vonkajšie sú prevažne oceľové.

V objekte sa nachádza svetelná a motorická elektroinštalácia, osvetlenie je neónovými svietidlami, rozvody studenej a teplej vody (zdrojom je zásobníkový ohrievač na poschodí), rozvody kanalizácie do samostatnej žumpy, rozvod plynu na prízemí a rozvod ústredného kúrenia prostredníctvom doskových radiátorov, pričom plynový kotol ÚK sa nachádza v samostatnej mioestnosti suterénu rodinného domu s.č. 138 a vzhľadom na túto skutočnosť určujem pre ÚK koeficient podštandardu 0,8.

Vo WC prízemia sa nachádza toaleta, v malej kúpelni a WC poschodia sa nachádza sprcha, umývadlo a toaleta s umývadielkom. V suteréne v miestnosti skladu prepraviek sa nachádza betónová vaňa.

Strecha je plochá jednoplášťová s tepelnou izoláciou (perlitbetón) s krytinou z asfaltových natavovacích pásov (IPA). Oplechovanie strechy je z pozinkovaného plechu. Na streche sa nachádzal bleskozvod.

V objekte sa nachádzajú hasiace prístroje, v suteréne sa nachádza domáca vodáreň. Výťah sa v objekte nenachádzal (koeficient podštandardu 0).