Pripravované dražby - nehnuteľné veci
Kravín v obci Košeca, okres Ilava

Sp. zn.: EX 12/2008

Kraj: Trenčiansky

Cena: 11 800,00 €   (355 486,80 Sk)

Späť

166.jpg

Kravín je vedený na LV č. 87 k.ú. Košeca.

Jedná sa prízemnú budovu postavenú na pozemku p.č. 944 v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstvo Košeca. Objekt slúžil pre chov dobytka, v súčasnosti je nevyužívaný. Budova bola postavená v roku 1970. Budova má zanedbanú údržbu a je v zlom technickom stave, zavlhnuté murivo, krov napadnutý pliesňou. V prípade zprevádzkovania je nutná nákladná rekonštrukcia okien, dverí, úpravy povrchov a elektroinštalácie. Z toho dôvodu životnosť budovy určujem na 70 rokov.

Základy sú betónové, zvislá konštrukcia je murovaná (zavlhnutá) a zo železobetónových stĺpov, strešná konštrukcia je drevená osadená na železobetónových rámoch, strecha je sedlová so strešnou krytinou z vlnitého pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (len žlabové háky). Okná sú jednoduché (prevažne rozbité aj s rámami), dvere oceľové, vráta sú drevené zvlakové alebo oceľové. Podlahy sú s povrchom cementovým. Budova má bleskozvod.