Úspešné dražby - nehnuteľné veci
sklad v obci Košeca, okres Ilava

Sp. zn.: EX 11/2008

Kraj: Trenčiansky

Cena: 16 700,00 €   (503 104,20 Sk)

Dátum: 18.02.2013

Späť

168.jpg

Sklad je vedený na LV č. 87 k.ú. Košeca.

Jedná sa prízemnú budovu postavenú na pozemku p.č. 950 v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstvo Košeca. Objekt slúžil pre chov dobytka, v súčasnosti je nevyužívaný. Budova bola postavená v roku 1960. Budova má zanedbanú údržbu a je v zlom technickom stave, v prípade sprevádzkovania je nutná nákladná rekonštrukcia okien, dverí, úprav povrchov a elektroinštalácie, strešnej krytiny, klampiarskych konštrukcií. Z toho dôvodu životnosť budovy určujem na 70 rokov.

Základy sú betónové, zvislá konštrukcia je murovaná (zavlhnutá) a z oceľových stĺpov (zkorodovaných), stropná konštrukcia je železobetónová, strecha je sedlová so strešnou krytinou z pálených škridiel (značne poškodených), klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (len žlabové háky). Okná sú jednoduché (prevažne rozbité aj s rámami), dvere prevažne hladké (prevažne chýbajú), vráta sú drevené alebo oceľové otváravé (chýbajú alebo poškodené). Podlahy sú s povrchom cementovým.