Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Garsónka v meste Považská Bystrica, okres Považská Bystrica

Sp. zn.: EX 1071/2009

Kraj: Trenčiansky

Cena: 2 500,00 €   (75 315,00 Sk)

Dátum: 09.12.2013

Späť

170.jpg

171.jpg

Byt je vedený na LV č. LV č. 6902 k.ú. Považská Bystrica

Popis bytového domu s.č. 300:

Bytový dom s.č. 300 je tradičnej masívnej murovanej technológie so suterénom a so šikmou strechou, bytový dom má 3 nadzemné podlažia (posledné 3. nadzemné je len čiastočné) s dvomi vchodmi, pričom vo vchode č. 8.

Bytový dom má stredové dlhé chodby a je charakteru bývalej slobodárky.

Základy predstavujú základové monolitické betónové pásy, základové pásy vzhľadom na vek už nemajú funkčnú hydroizoláciu.

Obvodové steny ako aj nosné stredové steny sú murované tehlové skladobnej hrúbky 40 cm, priečky sú tehlové.

Vonkajšiu úpravu obvodových stien predstavuje novšia silikátová ušľachtilá omietka pre pre ktorú určujem koeficient nadštandardu 1,25.

Vnútornú úpravu spoločných priestorov stien predstavuje vápenná hladená štuková omietka, v priestoroch schodiska je soklová časť opatrená olejovým náterom.

Dvere vstupné sú nové plastové, vnútorné dvere spoločných priestorov sú drevené ako aj plechové pôvodné. Okná spoločných priestorov sú plastové s izolačným dvojsklom.

Stropy v celom obytnom dome sú kvalitné masívne železobetónové. Schody (okrem do suterénu) sú veľmi kvalitné dvojramenné celé kameninové zo žuly, pre schody určujem koeficient nadštandardu 1,5.

Strecha je sedlová, krov je masívny väznicový v dobrom technickom stave, pre krov určujem koeficient nadštandardu 1,5. Krytina je novšia plechová pre ktorú určujem koeficient nadštandardu 1,5; oplechovanie strechy je novšie z farbeného plechu, pre krytinu určujem koeficient nadštandardu 1,5.

V bytovom dome sa nachádzajú všetky rozvody inžinierskych sietí okrem rozvodov ústredného kúrenia (každý byt má vlastné kúrenie). V bytovom dome je prevažne nová svetelná ako aj motorická elektroinštalácia, pre ktorú určujem koeficient nadštandardu 1,25.

Na 2. poschodí sa nachádza spoločná kúpeľňa a WC pre obyvateľov bytov 2. poschodia.

Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, obvodové múry, schodiská, stropy, ostatné vodorovné a zvislé konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: dve práčovne, prípojky.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1951, vek domu ku dňu ohodnotenia je 62 rokov. Bytový dom je prvkami dlhodobej životnosti (základy, múry, stropy, krov) v dobrom technickom stave a prvky krátkodobej životnosti boli slabšie udržiavané. Celkovo je bytový dom vzhľadom na modernizáciu a rekonštrukciu strechy a vonkajších omietok v dobrom technickom stave a jeho celkovú životnosť určujem lineárnou metódou.

Popis bytu č. 10:

Jedná sa o garzónku na 2. poschodí. Garzónka nemá žiadnu hygienickú miestnosť, žiadny kuchynský kút a je vo veľmi zlom technickom stave. V suteréne sa nachádza pivnica s výmerou nad 6 m2.

Vnútorné omietky sú vápenné vo veľmi zlom stave pretože sú napadnuté plesňami a zatečením (viď. foto).

Podlaha je z poškodených vlysov (viď. foto).

Okná v garzónke sú zdvojené drevené poškodené, vstupné dvere sú obyčajné, drevené, hladké.

Vykurovanie je 1 ks plynových kachieľ v zlom stave. V garzónke sa nachádza rozvod svetelnej elektroinštalácie.

V garzónke sa ku dňu ohodnotenia nenachádzali žiadne iné technické rozvody a žiadne iné vybavenie.