garáž, spoluvlastnícky podiel: 1/1, okres Žiar nad Hronom

Predchádzajúci Ďalší