Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD., súdny exekútor

Zástupca exekútora: JUDr. Eva Šteinerová, súdny exekútor

Exekútorský úrad
Lipová 7
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08:00 – 14:00

IČO: 37913581
DIČ: SK1038923831

Bankové spojenie: 0272719326 / 0900, účet je vedený v banke SLSP a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0002 7271 9326
SWIFT: GIBASKBX

Telefón: 032 771 0041
Email: executor@slovanet.sk, ivan.steiner@ske.sk

office@eusteiner.sk
gagova@eusteiner.sk
motolova@eusteiner.sk
radvanyiova@eusteiner.sk
burzova@eusteiner.sk

mapa