Pripravované dražby - hnuteľné veci
Drevorezby portrétov historických a súčasných osobností - 74 ks

Sp. zn.: EX 347/2004

Cena: á 39,83 €   (á 1 199,92 Sk)

Viac

Drevorezby portrétov Starej Bratislavy - 2 ks

Sp. zn.: EX 347/2004

Cena: á 99,58 €   (á 2 999,95 Sk)